Nábor florbalu
Stálý nábor dětí probíha pro dvě místa:

nabor bela  nabor paskov